איך נוכיח שלא גלגלנו את המס?

09 נובמבר, 2022

על מנת לקבל בחזרה מכס או מס קניה ששולמו ביתר יש להוכיח שהטובין לא נמכרו או שנמכרו אך המס לא נכלל במחיר לצרכן שהקונה שילם. כמו כן, בכדי שהמכס יוותר על גרעון מכס או מס קניה מכח חוק מסים עקיפים יש להוכיח שטובין נמכרו במחיר שלא כלל את המס.

בוובינר הנוכחי נדון בכמה סוגיות משמעותיות הנוגעות לגלגול מס.

על מה נספר:
• סעיפים 3 ו -6 לחוק מסים עקיפים.
• מהי מכירה?
• האם המכס יקבע לי כמה להרוויח?
• כיצד מוכיחים אי גלגול?