אחריות דירקטורים וביטוחים בעידן של חוסר וודאות תמידי

26 מאי, 2020

אירוע וובינר מקצועי שנערך ביוזמת איגוד הדירקטורים ובשיתוף משרדנו ומארש ישראל. הוובינר עסק בניהול סיכונים, אחריות דירקטורים וביטוחים לדירקטורים ונושאי משרה בכירים. עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים במשרדנו", הרצתה במהלך הוובינר.

באירוע מקצועי פוסט קורונה בתקופה מאתגרת וחדשה זו עסקנו בנושא: 'אחריות דירקטורים וביטוחים בעידן של חוסר וודאות'

16:30-16:45 דברי פתיחה

רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל איגוד הדירקטורים בישראל

אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

נעמי גיסר, מנכ"לית מארש ישראל

16:45-17:15 ”Perfect Storm” – בביטוח נושאי משרה ודירקטורים

המלצות לדירקטוריון ולנושאי המשרה

עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן

17:15-17:35 פתרונות יצירתיים להתמודדות עם מקרים ביטוחיים בראי הדירקטוריון

עו"ד עינת כהן קסטנבאום, סמנכ"לית בכירה, מארש ישראל

17:35-18:00 Using Insurance Capital Maximise Value from M&A Transactions

Leo Findall (Senior Vice President, Marsh JLT Private Equity and M&A Practice) and Joshua Begner (Vice President, Marsh JLT Private Equity and M&A Practice)

18:00-18:30 הכה את המומחה – סיכום דיון ושאלות

עפר לביא, יו"ר הועדה המקצועית, איגוד הדירקטורים בישראל