אופציות בימי קורונה – וגם ביום שאחרי

05 אפריל, 2020

אירוע וובינר מקצועי שנערך ביוזמת משרדנו וחברת Compvision. הוובינר עסק בתחום האופציות ובכלל זה במידע, בדרכי התמודדות, בפתרונות וברעיונות אפשריים שיושמו בתקופת מגפת הקורונה בחברות השונות.

מגפת הקורונה הביאה עמה חששות ואי ודאות רבה. האתגרים הפיננסיים הגלובאליים לצד התנודתיות בשווקים מעלים שורה ארוכה של סוגיות בתחום האופציות, וביניהן – מה שוויין של האופציות שהוענקו? מה ערכה של תכנית האופציות שעה שהאופציות "מחוץ לכסך"? ועוד.

משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן, מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל, וחברת Compvision, המובילה בייעוץ לחברות במכלול תחומי השכר והתגמול, קיימו וובינר בנושא.

במסגרת זו, שתפנו במידע, בדרכי התמודדות ובפתרונות ורעיונות אפשריים המיושמים בימים אלו בחברות שונות.

סדר היום:

  1. עו"ד ירון סבר, שותף וסגן ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן – ריפרייסינג והטבות אחרות לעובדים בזמן קורונה
  2. אבי ניר, מנכ"ל Conpvision – ריפרייסינג או כל פתרון אחר – איך שומרים על האיזונים בין בעלי העניין השונים (הציבור, בעלי המניות, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים)
  3. עו"ד שגית שובל מוקד, שותפה, מחלקת מסים, גולדפרב זליגמן – סוגיות פרקטיות וניהול תוכנית אופציות בזמן הקורונה (בדיקת מדיניות תגמול בעת מתן הטבות, הפקדות, חל"ת ועוד)
  4. קוני סטרוז'ילץ, סמנכ"ל Compvision – כיצד נוודא שהתגמול ההוני ימשיך להשיג את מטרותיו העיקריות – מוטיבציה, שיפור ביצועים ושימור עובדי מפתח?