מתן קמחי

עורך דין

מחלקת תעשייה ורגולציה

עו"ד קמחי הינו עורך דין במחלקת תעשייה ורגולציה, והוא מעניק ייעוץ משפטי בתחומים משפטיים מגוונים, ובפרט תחומי איכות הסביבה, משפט מסחרי ורגולציה.

עו"ד קמחי מתמחה בתחומים של פסולת ומחזור, היבטים מסוימים של רישוי עסקים, דיני ספורט ועוד.

עו"ד קמחי מלווה את לקוחות המשרד, לרבות תאגידי מחזור, בפעילותם השוטפת, בין היתר, במתן ייעוץ משפטי שוטף, ובכלל זה חוות דעת, ייצוג מול המשרד להגנת הסביבה והרשויות הרלוונטיות (רשויות מקומיות, איגודי ערים וכיוצא בזה), הסכמים מסחריים, הסכמים תפעוליים וכן ליווי וייעוץ בהליכי מכרזים בתחומים הרלוונטיים.

השכלה

LL.B., המרכז הבינתחומי הרצליה, 2019

B.A., מנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2019

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2021