דפנה לוטן מדוויר

שותפה

תחום ביטוח וניהול סיכונים, מחלקת חברות, מימון ותשתיות

עו"ד לוטן מדוויר הינה שותפה במחלקת חברות, מימון ותשתיות. לעו"ד לוטן מדוויר ניסיון מקצועי משמעותי בתחום הביטוח, והיא בעלת מומחיות ייחודית וניסיון בתחום ניהול הסיכונים התאגידי (Enterprise Risk Management) בחברות וארגונים.

עו"ד לוטן מדוויר מעמידה לרשות לקוחותיה שנים רבות של ניסיון בניהול תכניות ביטוח בינלאומיות מורכבות, תביעות ביטוח, משא ומתן עם מבטחים מקומיים ובינלאומיים, עבודה שוטפת והיכרות עם ברוקרים בינלאומיים וחתמים בחברות ביטוח גלובליות, ניסיון מגוון בחיתום בחברות ביטוח ישראליות ועוד.

עו"ד לוטן מדוויר מתמחה בליווי, ייעוץ וניהול מערכי ביטוח לחברות ותאגידים מקומיים ובינלאומיים תוך השגת פתרונות ביטוחיים יצירתיים ובכלל זה ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח סייבר, ביטוחי חבויות ורכוש, ביטוח מצגים בעסקאות רכישה ומיזוג, מגוון ביטוחים פיננסיים, ביטוח אשראי, ביטוחי חיים ובריאות ועוד. בנוסף, היא מייעצת לתאגידים בעריכת הסכמים מסחריים ומכרזים, מלווה תהליכי בדיקות נאותות בעסקאות רכישה ומיזוג ומייעצת לתאגידים במו"מ מול המבטחים בקרות מקרה הביטוח ובתביעות ביטוח.

לצד זאת, לעו"ד לוטן מדוויר מומחיות וניסיון בתחום ניהול סיכונים תאגידי (Enterprise Risk Management) בהתאם למתודולוגיות נהוגות בינלאומיות, הכוללות ייעוץ בנוגע למיפוי וניהול של סיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, פיננסיים ורגולטוריים. במסגרת זו, עו"ד לוטן מדוויר מלווה את לקוחותיה בבניית תכניות לניהול סיכונים, זיהוי, מיפוי ויצירת תשתיות לבקרה ודיווח של הסיכונים המהותיים לחברה, וכן מלווה את הנהלת החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון ביישום תכניות ניהול הסיכונים.

עם קהל לקוחותיה של עו"ד לוטן מדוויר נמנים מגוון רחב של חברות מובילות במשק הישראלי וחברות רב לאומיות הפועלות בסקטורים שונים, ובכללם נדל"ן, קמעונאות, תקשורת, טכנולוגיה, תעשייה, פיננסים, שוק ההון ועוד.

בעברה שימשה עו"ד לוטן מדוויר כמנהלת הסיכונים והביטוח של קבוצת אמדוקס. היא ניהלה את מערך הביטוחים הגלובלי של הקבוצה בעשרות מדינות, וכן את תכנית ניהול הסיכונים התאגידי של הקבוצה, לרבות ניהול מחלקת סיכוני אשראי. בנוסף, טרם עבודתה באמדוקס שימשה עו"ד לוטן מדוויר בתפקידי חיתום בכירים בחברות ביטוח מהמובילות בישראל.

השכלה

.LL.B, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הוד השרון, 1998

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1999

"Specialises in enterprise risk management work."

The Legal 500 | 2022

אירועים