אופק חדש – הזדמנויות מימון באוסטרליה

25 אפריל, 2017

יום עיון ייחודי בנושא הנפקות באוסטרליה, בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון BDO זיו האפט, הבורסה האוסטרלית לניירות ערך (ASX), לשכת המסחר ישראל-אוסטרליה, Otsana Capital והאודן ישראל. הכנס עסק באפשרויות לגיוס הון באוסטרליה ובהזדמנויות ובאתגרים הניצבים בפני חברות ישראליות המבקשות להנפיק באוסטרליה.