סגל משרדנו

יודי_לוי

יודי לוי

מייסד, יושב ראש
עמיר_צפריר

עמיר צפריר

יושב ראש

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.