סגל משרדנו

עדן_כהן

עדן כהן

עורכת דין
עומר_אלישע

עומר אלישע

עורך דין
עידו_לס

עידו לס

עורך דין
עידן_עשוש

עידן עשוש

עורך דין בכיר (רו"ח)
עינב_שנקר

עינב שנקר

עורכת דין
עמיר_צפריר

עמיר צפריר

יושב ראש
ענבר_טל

ענבר טל

עורכת דין
עתר_מקלר

עתר מקלר

עורכת דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.