סגל משרדנו

סיון_כהן

סיון כהן

סגנית ראש מחלקת משאבי אנוש ותפעול
ספיר_גלובמן

ספיר גלובמן

עורכת דין
סתיו_עובדיה

סתיו עובדיה

עורכת דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.