סגל משרדנו

טל_עצמון

טל עצמון

שותף מנהל
טל_רובינוב

טל רובינוב

עורך דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.