סגל משרדנו

חיים_ברנזון

חיים ברנזון

שותף בכיר
חיים_משקל

חיים משקל

סמנכ"ל כספים
חן_אבנר

חן אבנר

עורכת דין
חן_אסלן

חן אסלן

עורכת דין
חן_דנינו

חן דנינו

עורכת דין
חן_ישי

חן ישי

עורך דין בכיר
חן_שושן

חן שושן

עורך דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.