סגל משרדנו

גדי_שו-שחק

גדי שו-שחק

עורך דין
גיא_מילאל

גיא מילאל

עורך דין
גילת_בוכריץ

גילת בוכריץ

סמנכ"ל כספים לענייני לקוחות
גל_שטיין

גל שטיין

עורכת דין
גלית_בר_כהנא

גלית בר כהנא

עורכת דין
גלית_פרידמן

גלית פרידמן

עורכת דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.