סגל משרדנו

בטי_אמיר

בטי אמיר

עורכת דין בכירה
בן_בלוך

בן בלוך

עורך דין
ברוך_זקס

ברוך זקס

עורך דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.