ניהול משברים

 

 

משרדנו מתמחה בניהול מתכלל של אירועים משבריים על ידי צוות רב תחומי וייעודי, תוך רתימה מיידית ויעילה של הכלים הרלוונטיים, מתוך המשרד, ומחוצה לו, לניהול הזירות המשפטיות והציבוריות השונות.

התמודדות מיטבית עם סיטואציות משבריות, טרם המשבר או במהלכו, טעונה ראייה משפטית אינטרדיסציפלינרית, תוך ניהול הזירות המשפטיות והציבוריות במקביל; והיא יכולה לסייע בהיחלצות ממנו תוך הקטנת הנזק, כלכלי ותדמיתי, באופן משמעותי.

 

במסגרת זו, אנו מלווים חברות, יחידים ונושאי משרה המתמודדים עם אירוע משברי ונדרשים לטיפול דחוף, נמרץ ומאומץ. בין היתר, ניתן ליווי וייעוץ משפטי במסגרת חשד למעילות או עבירות פליליות של ממלאי תפקידים בכירים; במסגרת חקירות פליליות בתחומים שונים; במסגרת חקירות גורמי אכיפה (הרשות להלבנת הון, הרשות לניירות ערך, רשות המיסים ועוד) ובמסגרת של ועדות חקירה ממשלתיות ואחרות; וכן ניתן ייעוץ במסגרת אירועים משבריים הנובעים כתוצאה מכשל מוצר, תקלה או אסון, וכן בנושאים של הגנת הסביבה, יחסי העבודה, סכסוכים מסחריים, לרבות תובענות ייצוגיות ועוד.

שימוש בניסיונם רב השנים של עורכי הדין מהמחלקות השונות, לצד היכולת להפעיל כלים יצירתיים תוך גיבוש מבנים משפטיים ייחודים עבור הלקוח, מסייעים באופן המיטבי בהתמודדות עם המשבר וביציאה ממנו.

 

לצד האמור לעיל, אנו מעניקים שירותים בתחום ניהול סיכונים משפטיים לחברות וליחידים. במסגרת זו, נחקרים ונלמדים כלל הסיכונים המשפטיים הסובבים את החברה, ומוצע מתווה פעולה מעשי למניעת אירועים משבריים פוטנציאליים ולהתמודדות עמם. הצוות המשפטי, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בארגון ומחוצה לו - יועצים משפטיים, מומחי רגולציה, מנהלי סיכונים, גופי ביקורת ואחרים - מנהל הליך של זיהוי סיכונים משפטיים ורגולטיבים ייחודיים לארגון, ולמנהליו; בוחן ומנתח את המצב המשפטי בתחומים הרלוונטיים; מגבש המלצות לדרכי התנהלות, פנים וחוץ ארגוניים, לטובת מזעור הסיכונים; ומכין 'תיק משבר' במסגרתו מבוצע ניתוח תיאורטי של תרחישים אפשריים, ובכלל זה התמודדות עם דילמות מקצועיות, הגדרת סדרי עדיפויות וביצוע חשיבה סדורה ב'תנאי מעבדה'.