אגודות שיתופיות

 

 

עורכי הדין העוסקים בתחום זה מעניקים ייעוץ משפטי כולל במגוון תחומי הפעילות הרלוונטים לפעילותן של אגודות שיתופיות. במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים מספר אגודות שיתופיות בהליכי ליטיגציה ויישוב סכסוכים וכן מייעצים בנושאי רגולציה ממשלתית, חקלאות, איכות סביבה, מיסוי, דיני עבודה, מימון, מימון מחדש, חלוקת רכוש והון, הפרטה, ארגון מחדש, מיזוגים ורכישות, חוזים ממשלתיים ועוד.

 

עורכי הדין מייעצים לאגודות שיתופיות בשלבי הקמתן, לרבות בקשר עם דרישות רגולטוריות וחוקי עזר עירוניים, וכן מלווים אותן בשלבי התפתחותן העסקית. כמו כן, עורכי הדין מייעצים למוסדות פיננסיים בנוגע לפעילותן העסקית הנוגעת לאגודות שיתופיות.