רגולציה פיננסית ואכיפה

 

 

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף ומייצג מגוון גופים וחברות בכל תחומי הרגולציה הפיננסית. בין היתר, המשרד עוסק בייצוג בהליכי שימוע וכן מלווה את לקוחותיו במסגרת הליכים ופעולות בקשר עם כללי ההסדרה שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. כמו כן, המשרד מלווה חברות בהפנמת כללי רגולציה החלים על חברות מפוקחות ועל אורגניהם, ובכלל זה מלווה אותן ביצירת תוכניות אכיפה פנימיות.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל שלבי ההסדרה ומייצג את לקוחותיו בפני הרגולטורים השונים בהליכי אכיפה מינהלית, בהליכים פליליים וכן בהליכים אזרחיים הנוגעים לרגולציה פיננסית.