רגולציה ותחרות

 

 

מחלקת רגולציה ותחרות במשרדנו מעניקה ייעוץ אסטרטגי במגוון תחומי הרגולציה הכלכלית.

המחלקה מסייעת בגיבוש 'התמונה הרחבה' של מהלכים רגולטורים קיימים או רצויים, ומעניקה ייעוץ ללקוח באשר להשלכות המצב הרגולטורי על ענייניו וייצוגו מול הגופים הרלבנטיים כך שהיבטים הנוגעים לעיסוקיו יבואו לידי ביטוי כבר מן השלבים המוקדמים של המהלך הרגולטורי. המחלקה מספקת מעקב שוטף אחרי הליכי חקיקה, החלטות ממשלה, שימועים בתחום הרגולציה הכלכלית וכן מסייעת באיתור מוקדם של מהלכים בעלי פוטנציאל השפעה על לקוחות קיימים או חדשים. לצד אלו, מעניקים עורכי הדין חוות דעת משפטיות בנושאי רגולציה כלכלית במסגרת הליכים מנהליים או הליכים אזרחיים, לרבות במסגרתן של תובענות ייצוגיות.

 

בנוסף, מלווה הצוות המשפטי של המחלקה עסקאות ומכרזים, מייעץ בנוגע להיבטים תחרותיים, וכן מייעץ בקשר עם פעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים. היבטי הגבלים עסקיים מטופלים על-ידי המחלקה בכל הקשור לעסקאות הטעונות, על-פי דין, אישור של הממונה על הגבלים עסקיים (מיזוגים והסדרים כובלים), וכן מוענק ייעוץ בקשר לרישיונות ולהסכמים אחרים.

הצוותים המשפטיים במחלקה מייצגים את הלקוחות בהליכים מגוונים בפני רשות ההגבלים העסקיים וגורמים שלטונים נוספים, ובהליכים משפטים הנידונים בפני בית הדין להגבלים עסקיים ובפני בתי משפט אזרחיים בתביעות בעילות לפי חוק ההגבלים העסקיים. במסגרת זו, המחלקה מעניקה ייעוץ וייצוג שוטף לחברות הגדולות והמובילות במשק בקשר עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת של עסקאות מיזוג ורכישה וכן במסגרת של בקשות בענייני הסדרים כובלים, בקשות בעילות הנוגעות למעמד דומיננטי, ואף בקשר עם חקירות ובדיקות שערכה הרשות להגבלים עסקיים. 

 

שיתוף הפעולה בין מחלקת הרגולציה והתחרות ובין מחלקות המשרד השונות, מאפשר ללקוחות המשרד, ובכללן החברות הגדולות במשק הישראלי, ליהנות מטיפול מהיר, מסור, יעיל ומקצועי וממשאבים רבים של ידע, ניסיון ומומחיות.

 

המחלקה מייעצת גם לחברות רב לאומיות, הפועלות בישראל ומחוצה לה, ולמספר חברות עורכי דין בינלאומיות, בקשר עם הרגולציה ודיני ההגבלים העסקיים בישראל, וכן היא מלווה חברות ישראליות, המעורבות בעסקאות בינלאומיות, הכפופות לבחינה ואישור של רשויות תחרות זרות, בכל הנוגע לניהול ההליך הרגולטורי תחרותי מחוץ לישראל.