הגבלים עסקיים

 

 

עורכי הדין במחלקת רגולציה ותחרות צברו מומחיות ייחודית בייעוץ ובליווי משפטי בקשר עם סוגיות מורכבות שעניינן הגבלים עסקיים.

 

במסגרת זו, מלווה הצוות המשפטי של המחלקה עסקאות, שיתופי פעולה, מכרזים והליכים תחרותיים אחרים, וכן מייעץ בקשר עם פעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים. 

 

הצוותים המשפטיים במחלקה מייצגים את הלקוחות בהליכים מגוונים בפני רשות ההגבלים העסקיים וגורמים שלטונים נוספים, ובהליכים משפטים הנידונים בפני בית הדין להגבלים עסקיים ובפני בתי משפט אזרחיים בתביעות בעילות לפי חוק ההגבלים העסקיים, בין היתר, בתובענות ייצוגיות. 

 

במסגרת זו, המחלקה מעניקה ייעוץ וייצוג שוטף לחברות, מהגדולות ומהמובילות במשק, בקשר עם דיני הגבלים עסקיים במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה וכן במסגרת בקשות בענייני הסדרים כובלים, בקשות בעילות הנוגעות למעמד דומיננטי, ואף בקשר עם חקירות ובדיקות שערכה הרשות להגבלים עסקיים.

 

כמו כן, היבטי הגבלים עסקיים מטופלים על-ידי המחלקה בכל הקשור לעסקאות הטעונות, על-פי דין, אישור של הממונה על הגבלים עסקיים (מיזוגים והסדרים כובלים), וכן מוענק ייעוץ בקשר לרישיונות ולהסכמים אחרים.