תוכניות ציות לתאגידים

 

 

עורכי הדין במשרדנו מלווים את לקוחותיהם ומסייעים להם בהטמעת תוכניות ציות ואתיקה עסקית, המשפרות את יכולת התאגיד להשתלב בסביבתו הרגולטורית והקהילתית. ניסיונם הבינלאומי רב השנים של עורכי הדין, לצד היכרותם עם ההוראות הרגולטוריות המקומיות, מסייעים להם בעיצוב תוכניות רב תחומיות המביאות בחשבון אספקטים מגוונים ותרחישים רבים, בכלל זה היבטים הקשורים לסביבה העסקית ולסביבה הרגולטורית, עמן החברות מתמודדות.

 

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים בתחום התאימות התאגידית, לרבות ייעוץ וליווי בהטמעת תוכניות אכיפה פנימית בתחומי ניירות ערך, אכיפה סביבתית, דיני עבודה, וכן בהטמעת תוכניות וולונטריות בתחום האחריות החברתית ועוד. התוכניות נבנות באופן מותאם לצרכי החברה, תוך בחינה והתחשבות במאפייניו ומגבלותיו הפיננסיות והפנים ארגוניות של התאגיד. בהמשך, מלווים הצוותים המשפטיים את החברה בהטמעת התוכנית וביישומה, לרבות במצבים בהם התוכנית מוטמעת לאחר הליכי ארגון מחדש או מיזוגים, המצריכים התאמות רגולטוריות תכופות וייעוץ שוטף.