קרנות השקעה פרטיות

 

 

משרדנו היה מן המשרדים הראשונים לייעץ ללקוחות בקשר עם הקמת קרנות ההשקעה פרטיות בישראל.

בתחום זה, מלווה המשרד לקוחות שונים בכל הנוגע להקמה ולתפעול של קרנות השקעה פרטיות, לרבות קרנות הון פרטיות, קרנות הון סיכון, קרנות נדל"ן, קרנות גידור, קרנות פיננסיות ייעודיות וסוגים נוספים של קרנות השקעה.

 

משרדנו צבר ניסיון רב בכל הקשור להסדרת היחסים בין יזמי קרנות ההשקעה, לתכנון המס עבור קרנות ההשקעה, לקבלת אישורים מקדמיים מרשויות המס (פרה-רולינג) עבור משקיעים ישראליים וזרים, להקמת המבנים התאגידיים המורכבים, הישראליים והזרים, הנגזרים מתכנון המס ולליווי הקרנות במגעיהן עם יועצים משפטיים ונותני שירותים אחרים מחוץ לישראל. כמו כן, ליווה משרדנו קרנות תוך ביצוע שינויים מבניים, דוגמת 'הגירה' של תאגידי הקרן ממדינה למדינה וכן במסגרת ביצוע הנפקות לציבור של מניות וזכויות בתאגידים של קרנות.

 

בנוסף, אנחנו מלווים באופן שוטף קרנות השקעה בכל הקשור לביצוע עסקאות התואמות את מנדט השקעה שלהן, בישראל ומחוצה לה, זאת בהתבסס על ניסיונו של המשרד בתחום המיזוגים הרכישות ובניהול השקעות בתחומי היי-טק, נדל"ן ושווקי ההון, בישראל ובעולם.

 

כמו כן, מלווה משרדנו לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים המבקשים להשקיע בקרנות השקעה, תוך בחינת תנאי ההשקעה וליווי הלקוחות במשאים ומתנים בנוגע להסדרי השקעה פרטניים מול הקרנות.