ממשל תאגידי

 

 

עורכי הדין במשרדנו מייעצים ללקוחות בקשר עם היבטי ממשל תאגידי, לרבות בנוגע להטמעתם של מנגוני ממשל תאגידי ועמידה בדרישות גילוי בינלאומיות ומקומיות בקשר עימם.

 

רבים מעורכי הדין במשרדנו בעלי מומחיות ייחודית ורבת שנים בתחום הממשל התאגידי, והם בעלי בקיאות גבוהה בשינויים הרגולטוריים בתחום זה, בישראל ומחוצה לה. עורכי הדין עוקבים מקרוב אחר התפתחויות בתחום הממשל התאגידי המקומי והבינלאומי ומסייעים ללקוחות, באופן שוטף, להיערך לשינויים אלו.

 

אנו מספקים ללקוחותינו - התאגידים המובילים בישראל, מנהלים בכירים, חברי דירקטוריון, חברי ועדות ביקורת ומשקיעים - שירותים משפטיים מקיפים המותאמים לצרכיהם תוך ייעוץ משפטי מהיר ואפקטיבי במצבים הדורשים התייחסות מיידית ודחופה בסוגיות מורכבות.

 

 הידע הרחב אשר נצבר בין כתלי משרדנו בתחומי תאגידים וניירות הערך, מיזוגים ורכישות וארגון מחדש של חברות, לצד יחסי העבודה השוטפים וההדוקים עם גופים מהסקטור הפרטי והציבורי, לרבות גופים רגולטורים, מאפשרים לעורכי הדין להתמודד עם סוגיות מורכבות של ממשל תאגידי במהרה, ולהשפיע על שינויים רגולטוריים בתחום זה.