מיזוגים ורכישות

 

 

עורכי הדין במשרדנו צברו מומחיות ייחודית בליווי חברות ושותפויות במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות, תוך קיום קשר שוטף עם גורמים שלטוניים. משרדנו מוביל עסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות וכן מנהל עסקאות של רכישת מניות ונכסים, מיזוגים סטטוטוריים, הצעות רכש והסדרים בין בעלי מניות באישור בית המשפט, תוך עיצוב ויצירת מבנים ותהליכים עסקיים המהווים לעתים מסגרת תקדימית. במסגרת זו, הצוותים המשפטיים מייעצים ללקוחותיהם באשר לדרישות הרגולטוריות השונות, בישראל ובעולם, ומסייעים בהשגת האישורים הרלוונטיים לצורך קידום ענייניהם. 

 

ניסיונם הרב של עורכי הדין במיזוגים ורכישות, מאפשר להם, הן בשלב התכנון, הן בשלב המשא ומתן והן בשלב עריכת המסמכים הרלוונטיים, להביא בחשבון מגוון של אירועים ותרחישים עתידיים אפשריים. במקביל, מומחי המשרד בתחומים השונים מלווים מקרוב את העסקה בנושאים הרלוונטיים למומחיותם, ובכלל זה מיסוי, דיני עבודה, קניין רוחני, ליטיגציה ונדל"ן. גישה רב תחומית זו מאפשרת לצוותים המקצועיים לספק ייעוץ משפטי מקיף בתהליך העסקה, על כל שלביה ועל כל היבטיה.