בדיקת נאותות תאגידית

 

 

כחלק מעריכת עסקאות מסחריות, ובכלל זה עסקאות מיזוגים ורכישות רחבות היקף, מעמיד משרדנו צוות מיומן ועתיר ניסיון לבדיקת כלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לחברה הנרכשת ולפעילותה העסקית.

 

בדיקת הנאותות המתבצעת הינה בדיקה חוצת תחומים וחוצת סקטורי פעילות. בין היתר, נבדקות לעומק סוגיות הקשורות לנכסי החברה הנמכרת, להתחייבויות החברה כלפי ספקים, להתחייבויות החברה כלפי עובדים, להתחייבויות החברה כלפי צדדים שלישיים, למצב ההליכים המשפטיים להם החברה צד ועוד.

 

על בסיס בדיקה זו, עורכים הצוותים המשפטיים את מבנה ותוואי העסקה, תוך רתימת מומחים שונים, מתוך המשרד ומחוצה לו, בתחומי מס, ראיית חשבון, ניהול, משאבי אנוש וכו'.