משפט מסחרי חברות ושוק הון

 

 

משרד גולדפרב זליגמן נחשב למשרד מהמובילים בישראל בתחומי משפט מסחרי, דיני חברות ושווקי הון, והוא נהנה ממוניטין בינלאומי בתחומים אלה.

 

במשרדנו התפתחה פרקטיקה משפטית ענפה ורבת שנים בתחום, ועורכי הדין מעמידים לרשות לקוחותיהם הבנה משפטית אינטגרטיבית וניסיון מעשי חוצה תחומים וחוצה ענפים. ניסיון זה, לצד הבנה עסקית וידע פיננסי, הופכים את המחלקות השונות במשרדנו לטובות ולמנוסות בתחומן.

 

במסגרת זו, מלווים הצוותים המשפטיים הנפקות משמעותיות בשוק ההון המקומי ובשווקי הון בינלאומיים - נתח ניכר מהנפקות אלו, עבור קבוצות החזקה וחברות מהגדולות במשק הישראלי; מובילים עסקאות מורכבות, ובכלל זה עסקאות מיזוגים ורכישות בינלאומיות ששוויין נאמד במאות מיליוני דולרים, ולמעלה מכך; נהנים ממוניטין משמעותי ומקשרי עבודה ענפים בקרב גורמים שלטוניים וגופים רגולטורים; וכן בעלי מומחיות ייחודית והבנה מעמיקה בתחומי הממשל התאגידי, המקומי והבינלאומי, לרבות באשר לדרכים המיטביות להתמודדות ולהטמעה של הוראות רגולטוריות בפעילות העסקית של התאגיד.