מיסוי לקוחות פרטיים קרנות נאמנות ועזבונות

 

עורכי הדין במשרדנו מלווים ומייעצים ליחידים ולמשפחות עתירות ממון, מישראל ומהעולם, בקשר עם מגוון רחב של נושאים, ובכלל זה תכנון העברה בין דורית, כולל תכנון ירושה ומתנות, יצירת נאמנויות בינלאומיות ומבנים משפטיים להגנה מפני נושים, בתחומי שיפוט נבחרים, תוך שהם מביאים בחשבון את הצרכים הספציפיים והמורכבים של כל לקוח ולקוח.

 

כמו כן, הצוותים המשפטיים מייעצים ללקוחות באשר לאופן המיטבי לביצוע השקעות בנדל"ן, בישראל ומחוצה לה, בהתחשב באספקטים המשפטיים והמיסויים במדינת ההשקעה.

 

עורכי הדין במחלקה צברו מומחיות וניסיון משמעותי בליווי לקוחות העולים לישראל ולקוחות המשנים את מקום מגוריהם אל מחוץ לישראל תוך ליווי כלל האספקטים המשפטיים בקשר עם המעבר. במסגרת זו, הם מייעצים ללקוח בנוגע להיבטים המיסויים של שינוי מקום מגורים למדינה אחרת, לרבות מילוי דרישות מיסוי במדינות שונות ובעיקר בארה"ב ובישראל.

 

עורכי הדין במשרדנו בעלי אוריינטציה בינלאומיות והם מספקים ייעוץ משפטי מיסויי מקיף וגלובאלי, תוך שהם נהנים מקשרי עבודה הדוקים עם עורכי דין במגוון מדינות ותוך שהם מעמידים לרשות הלקוחות את המומחיות שנצברה במשרדנו בטיפול בסוגיות מס אישיות, לרבות סוגיות מס אמריקאיות. עורכי הדין העוסקים בתחום הינם חברי The Society of Trust and Estate Practitioners - STEP, מוסמכים על ידי לשכות עורכי הדין בניו-יורק, פריז ובישראל, ודוברים מספר שפות באופן שוטף.