מיסוי בינלאומי

 

 

עורכי הדין במחלקה צברו ניסיון ייחודי בטיפול במגוון סוגיות מס בינלאומיות, ולקוחות מקומיים וזרים נסמכים לעתים תכופות על עצות עורכי הדין למזעור המס בקשר עם עסקאותיהם ופעילותם הבינלאומית.

 

במסגרת זו, נוסף על ניתוח היבטי המס של עסקאות בינלאומית, אנו מייעצים באשר למבני השקעה בינלאומיים, מוצרים פיננסיים בינלאומיים ותכנון מס בינלאומי לאנשים פרטיים. כמו כן, אנו מעניקים תכנון מס בינלאומי מתוחכם ללקוחות רב לאומיים, בקשר עם פעילותם בישראל, לרבות ניצול אופטימאלי של אמנות מס; וכן מספקים ייעוץ מס שוטף למספר רב של חברות בת ישראליות של תאגידים רב לאומיים גדולים. בנוסף, עורכי הדין בעלי ניסיון רחב בכל הנוגע למתן ייעוץ ללקוחות פרטיים לתכנון מס הקשור בהעתקת מגורים ממדינה למדינה, והם מייצגים בקביעות את לקוחותיהם בפני רשויות המס בישראל בקשר עם היבטי מס בינלאומיים.