מחלוקות מס וליטיגציה

 

 

מחלקת מיסים ותגמול בכירים במשרדנו מייצגת לקוחות בהליכים מגוונים מול רשויות המס, במגוון סוגיות מס - מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ומכס, הן לצורך קבלת הסדרי מס שונים (פרה-רולינג) והן במסגרת הליכי המס השונים, ובכלל זה מייצגת הלקוחות בהליכי שומה וערעורי מס המתנהלים בבית המשפט.

ייצוג הלקוחות בבית המשפט על ידי הצוותים המשפטיים נעשה תוך שיתוף פעולה בין מומחי המשרד בתחומי המס והליטיגציה. למחלקה ניסיון רב בייצוג לקוחות בכל תחומי המס וכן מייצגת בהצלחה לקוחות בערעורי מס הכנסה, בערעורי מע"מ ובערכי מס שבח, בועדות ערר, בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון.