תגמול בכירים

 

 

במשרדנו נצבר ידע נרחב וניסיון עשיר ביותר בכל הקשור לתגמול בכירים, לרבות עריכת תוכניות אופציות מגוונות, תוכניות בונוס עדכניות, טיפול בסוגיות ממשל תאגידי, ליווי דירקטוריונים בקבלת ההחלטות בתחום תגמול בכירים, טיפול בתגמול הוני של מנהלים ועובדים במסגרת עסקאות רכישה ושינויי מבנה מורכבים, ייצוג חברות ומנהלים מול רשות ניירות ערך, וכן טיפול במגוון היבטי המס, לרבות השגת אישורים מקדמיים שונים ומגוונים מרשויות המס.

 

מחלקת מס ותגמול בכירים במשרדנו ליוותה ומלווה את תיקוני החקיקה הרבים בדיני חברות, דיני ניירות ערך ודיני המס השונים, והייתה שותפה לדיונים בוועדות הכנסת השונות בנושא.