מימון פרויקטים - כללי

 

 

משרדנו מטפל בעסקאות מימון רחבות היקף, במימון פרויקטים בישראל ומחוצה לה וכן בגיוסי מימון וביצירת מכשירים פיננסים מורכבים.

עורכי הדין מלווים מיזמים שונים ופרויקטי ענק בתחום התשתיות והפיתוח, האנרגיה והתחבורה תוך שהם מעניקים ליווי משפטי מקיף בנוגע לאספקטים כלכליים ומימוניים. במסגרת זו, אנו מנהלים עסקאות מימון מורכבות בקשר עם תשתיות למיזמים, כגון (PPP (Private Public Partnership ומערכות (PFI (Private Finance Initiative, לרבות מתן ייעוץ וליווי במשאים ומתנים לגבי הסדרי הלוואות לזמן ארוך ולגבי הסדרי מימון לתקופות ביניים.

בתחום האנרגיה, ליוו הצוותים המשפטיים במשרדנו את הליך המימון של חברה שתחנת הכוח שהקימה החלה בייצור חשמל וחברה אשר הגיעה לסגירה פיננסית וגייסה מימון בהיקף של כ- 4 מיליארד ש"ח, במטרה להקים את תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל בהספק של כ- 840 MW.