השקעה מוסדית

                

משרדנו מלווה שורה של גופים מוסדים הפועלים בישראל, לרבות חברות מנהלות של קופות גמל ומבטחים, בכל הקשור לביצוע השקעותיהם המשמעויות. 

 

במסגרת זו, מעמיד המשרד לרשות לקוחותיו את ניסיונו העשיר והמשמעותי בתחומי משפט מסחרי וניהול עסקאות מורכבות, השקעות ומימון וכן משלב את הידע הרגולטורי הרב במשרד שצברו הצוותים המשפטיים בתחומי ביטוח, גמל וכללי השקעה החלים על גופים אלו, תוך התאמת המענה המשפטי באופן המיטבי לצרכיו של הלקוח. 

 

הניסיון האמור מבטיח טיפול מקיף בכלל ההיבטים העשויים להתעורר בעסקאות מסוג זה, ובכלל זה היבטי רגולציה, מיסוי, הגבלים עסקיים, דיני עבודה ועוד. 

 

אנו מלווים באופן שוטף השקעות גופים מוסדיים בתאגידים עסקיים שונים, בנכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל, ובקרנות השקעה מסוגים שונים, לרבות קרנות הון סיכון, קרנות הון פרטיות, קרנות נדל"ן וקרנות גידור.

 

כמו כן, משרדנו צבר ניסיון ייחודי ורב בייצוג תאגידים הפונים לקבלת מימון או לביצוע עסקאות אחרות עם גופים מוסדיים, לרבות העמדת הלוואות Tailor Made על ידי הגופים המוסדיים, העמדת מימון לפעילות תאגידים ולביצוע עסקאות נדל"ן, וגיוס כספים על ידי קרנות השקעה.