בנקאות ומוסדות פיננסים

 

 

במסגרת פעילות משרדנו בתחום הבנקאות והמימון, אנו מלווים שורה ארוכה של לקוחות בולטים 'משני צידי השולחן'. מן הצד האחד, המשרד מעניק ייעוץ למוסדות הפיננסיים, לרבות בנקים זרים, בנקים מקומיים, חברות כרטיסי אשראי ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים. מן הצד השני, המשרד מייצג קונצרנים, מהגדולים במשק, בכל הנוגע לפעילותם השוטפת מול בנקים זרים ומקומיים.

 

משרדנו מתמחה בטיפול בעסקאות מימון בינלאומית מורכבות, לרבות עסקאות של אשראי מובטח לסוגיו. כמו כן, מטפל משרדנו בנושאי רישוי ורגולציה של פעילות פיננסית, בעסקאות בנגזרים פיננסיים מבוססי מסמכי ISDA; בייעוץ למוסדות פיננסיים בנוגע למתן שירותים גלובליים בתחום הסחר בניירות ערך (Custody, ברוקראז' וכו'); בתחומי כרטיסי האשראי, מערכות תשלום וסליקת חיובים ובשירותים פיננסים מבוססי רשת. 

 

בשנים האחרונות, טיפלו הצוותים המשפטיים במשרד בעסקאות בנקאיות מן הבולטות, הגדולות והמורכבות שבוצעו במשק הישראלי. בין היתר, ליווינו הלוואות שהועמדו על ידי שורה של בנקים זרים לחברה ישראלית מובילה לצורך רכישת החזקותיה בתאגיד בנקאות שוויצרי, בהיקף מצטבר העולה על 2 מיליארד דולר; וכן טופלה על ידינו הלוואה בסך 960 מליון דולר שהועמדה על ידי בנק סיני לחברה ישראלית מובילה במסגרת עסקת רכישה על ידי תאגיד בינלאומי – עסקה שהוכתרה כאחת העסקאות המשמעותיות שבוצעו בעולם במהלך שנת 2011.