ביטוח וגמל

 

משרדנו צבר ניסיון משמעותי בתחום הביטוח והגמל.

 

עורכי הדין מעניקים שירותים משפטיים מגוונים וייעוץ משפטי מקיף לשורה של חברות ביטוח, מנהלי קופות גמל וסוכנויות ביטוח, בתחומי ממשל תאגידי, מיזוגים ורכישות, עריכת הסכמים מסחריים, השקעות, רגולציה (לרבות כללי השקעה וכללי ציות ואכיפה), גיוס הון, מיסוי, תובענות ייצוגיות, עריכת הסכמי ביטוח קולקטיביים, עריכת  פוליסות ומוצרי ביטוח חדשים וליווי הליך אישורן מול אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. 

 

אנו מלווים את לקוחותינו החל משלבי הייסוד וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתם של הגופים האמורים, וכלה במתן ייעוץ משפטי שוטף ויום יומי. 

 

הצוותים המשפטיים, בעלי המומחיות בתחום, מעמידים לרשות לקוחותיהם ידע רב, מקומי ובינלאומי, אשר נצבר בין כתלי משרדנו בתחומי העיסוק השונים. בין היתר, כולל ניסיונו של המשרד:

 

  • הקמת  חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח.
  • ליווי עסקאות השקעה ורכישה של חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח וקופות גמל.
  • ייעוץ שוטף לדירקטוריונים, ועדות ביקורת וועדות השקעה של תאגידים אלו בכל ההיבטים הנוגעים לממשל תאגידי.
  • הכנת תכניות הכשרה לדירקטורים.
  • ליווי הליך הכנתם של דוחות שנתיים ורבעוניים.
  • ניסוח פוליסות ביטוח (פוליסות פרט ופוליסות קולקטיביות) ומסמכי ביטוח נלווים.
  • טיפול בתביעות ותלונות של מבוטחים, לרבות טיפול בתובענות ייצוגיות.
  • ייצוג האינטרסים של חברות הביטוח בהליכי קביעת רגולציה, ובהמשך סיוע ביישום הליכים אלו ועריכת תכניות אכיפה.
  • טיפול בכל היבטי מזכירות חברה, לרבות בחברות הנשלטות מחו"ל.
  • מתן ייעוץ משפטי שוטף בכל האספקטים המסחריים הכרוכים בעיסוק של חברות הביטוח, ובכלל זה, התקשרות עם סוכני ביטוח וספקים, עריכה וליווי של הליכי מכרז ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים.