ניהול סכסוכי ירושה

 

 

משרדנו מלווה יחידים עתירי הון במסגרת סכסוכי ירושה, מקומיים ובינלאומיים, וכן בסכסוכים מסחריים בתחום דיני המשפחה והעזבונות.

 

במסגרת זו, מעניק משרדנו ייעוץ משפטי משולב ומתואם עם פעילות חקירתית מקומית ובינלאומית על ידי טובי החוקרים הפרטיים, מנהל פעילות חשבונאית חוקרת ואיתור מורכב של נכסים ברחבי העולם ומעניק ייעוץ משפטי מקומי בטריטוריות רלוונטיות לסכסוך, וזאת לצורך איתור הזירה הנוחה והנאותה ביותר לניהול ההתדיינות.

 

מקום בו ההתדיינות מתקיימת בטריטוריה זרה, מספק משרדנו תמיכה מקצועית ובמקרים מתאימים מנהל ליטיגציה רב-מדינתית. במקרה בו זירת ההתדיינות היא במדינת ישראל מנהל המשרד, בשיתוף פעולה עם גורמים מתאימים ממגוון תחומי עיסוק כמתואר לעיל, את ההתדיינות המשפטית.

 

שאיפתנו היא לנהל ליטיגציה מתוחכמת וקצרת מועד המבוססת על הכנה וידע עמוקים, באופן שישיא הישגים מיטביים ללקוח במהרה.