ליטיגצית קניין רוחני

 

 

צוותי הליטיגציה במשרדנו בעלי מומחיות רבת שנים בתחום הקניין רוחני, והם מייצגים לקוחות באופן שוטף, הן בערכאות השונות של בתי המשפט והן בפני רשות הפטנטים בנושאים מגוונים בקניין רוחני, לרבות בתחומי זכויות יוצרים, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים וסוגיות שעניינן עשיית עושר ולא במשפט.

 

עורכי הדין מעניקים חוות דעת בנושאים שבקניין רוחני, לרבות באשר לעריכת הסכמי רישוי ולרישום סימני מסחר. מזה שנים רבות, משרדנו מעניק ליווי וייעוץ לשתיים משלוש חברות המוסיקה המרכזיות בישראל ולעיתון יומי מוביל. עיסוק זה מעניק למשרד ניסיון יוצא דופן ואינטנסיבי בתחום הקניין הרוחני, וכן נוכחות משמעותית בצמתי ההכרעה השיפוטיים בסוגיות אלו.