ליטיגצית צווארון לבן

 

 

עורכי הדין במשרדנו ניצבים בשורה הראשונה של המייצגים נאשמים בתחום ה'צווארון הלבן', ומשרדנו נחשב לבעל מומחיות ייחודית וניסיון רב שנים בנושא. כיום, מנהלים הצוותים המשפטיים במשרדנו נתח ניכר של ההליכים המשמעותיים בתחום ה'צווארון הלבן' במדינה, ומייצגים נאשמים בכירים בפרשות העומדות במרכזו של השיח הציבורי בישראל.

 

עורכי הדין המתמחים בתחום מלווים נאשמים, הנמנים עם צמרת העולם העסקי וצמרת העולם הציבורי בישראל בשורה ארוכה של עבירות, ובכלל זאת, עבירות על חוקי דיני ניירות ערך, עבירות מיסוי, עבירות הקשורות לאישור הלבנת הון, עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, עבירות בתחום הגנת הסביבה, עבירות בתחומי רישוי ובכלל זה תכנון ובניה, עבירות צבאיות, עבירות בינלאומיות, עבירות ביטחוניות, עבירות מנהלים ותאגידים ועוד.

 

משרדנו צבר מוניטין רב בייצוג רופאים בהליכים משמעתיים ופליליים, בגין עבירות על פקודת הרופאים וכן בגין עבירות פליליות. במסגרת זו, אנו מלווים את לקוחותינו בכל ההליכים המשפטיים עמם הם נאלצים להתמודד, ביניהם הליכים משמעתיים מול משרד הבריאות, הליכי חקירה ומשפט פליליים וכן הליכים משמעתיים אל מול המעביד.

 

לצד אלו, מלווים עורכי הדין את מיוצגיהם במסגרת ועדות חקירה ממלכתיות וצבאיות ובמסגרת דיוני ביטחון לאומי. משרדנו ייצג שורה של אישים בכירים בועדות חקירה ובדיקה וביניהן, חקירת אסון מערת המכפלה, ועדת שמגר - רצח רבין, אסון השייטת, אסון המסוקים, ועדת אור, ועדת זיילר, ועדת וינוגרד ועוד. כמו כן, היה משרדנו מעורה בדיונים העוסקים בסוגיות ביטחון לאומי ובשאלות הסגרה, בועדות חקירה צבאיות ועוד.