ליווי וייצוג מחזיקי אגרות חוב

 

 

בשנים האחרונות, רבו הליכי חדלות פירעון בחברות בהן הונפקו סדרות של אגרת חוב.

משרדנו צבר ניסיון רב והיכרות מעמיקה בטיפול בהליכי הסדר ומימוש בהם מעורבים נושים מחזיקי אגרות חוב. לעורכי הדין במשרדנו היכרות וקשרי עבודה שוטפים עם כלל נאמני אגרות החוב הפועלים במדינה וכן קשרי עבודה טובים עם הגופים המוסדיים המחזיקים באגרות חוב, המהווים החלק הארי של מחזיקי אגרות החוב. משרדנו היה מעורב רבות בייצוג חברות אל מול הנאמנים וכן במתן חוות דעת בקשר עם הסדרים אל מול החברות.