חדלות פירעון

 

 

משרדנו בעל מומחיות בניהול הליכי חדלות פרעון. במסגרת זו, מייצגים עורכי הדין חברות ותאגידים במגוון הליכים משפטיים, ובכלל זה הליכי הסדרי נושים והבראת חברות, פירוק וכינוס נכסים; ומייעצים בנוגע למשא ומתן מחודש של הסכמי מימון עם מלווים, ארגון מחדש של הלוואות וחובות, מכירת נכסים, הצעות המרה, ועוד.

 

הצוותים המשפטיים הפועלים בתחום הינם צוותים אינטרדיסיפלינריים המלווים את החברה מקרוב ומעניקים ייעוץ כולל בתחומי הבנקאות והמימון, דיני העבודה, המס והליטיגציה. צוותים אלו מטפלים   בהליכי חדלות פירעון מרצון ושלא מרצון, מקומיים ובינלאומיים, בעלי חשיפה ציבורית נרחבת.

 

בשנים האחרונות, ליווה משרדנו הליכי הבראה של חברות והליכי פירוק וכינוס נכסים של חברות החזקה וחברות בתחום המלונאות, הבניה, היזמות, הקמעונאות והתעשייה. כמו כן, משרדנו צבר מומחיות ייחודית בליווי דירקטורים ונושאי משרה בהליכים משפטיים אגב הליכי חדלות פירעון, ובכלל זה ייעוץ לדירקטוריון כאורגן המקבל החלטות בעניינים אלה וייצוג הדירקטוריון, בין כאורגן ובין כיחידים, בהליכי תביעה אישיים, בהליכי חקירה (לפי ס' 373 ו -374 לפקודת החברות) וכן בתביעות אישיות נגד נושאי משרה במסגרת הליכים אלה.

 

עורכי הדין צברו ניסיון רב ומגוון בתחום, במגוון תפקידים ובמגוון רמות מעורבות כבעלי תפקידים - כונסים, מפרקים ונאמנים בהליכי הקפאת הליכים; בייצוג בעלי מניות בהליכים אלה; בייצוג נושאי משרה ואורגני החברה; בייצוג נושים ובעלי חוב; בייצוג רוכשים של חברות ונכסים אשר נקלעו להליכי חדלות פירעון ועוד.