הסדרי חוב

 

 

משרדנו מטפל במגוון הסדרי חוב והסדרים למימון מחדש של תאגידים. 

במסגרת זו, משרדנו מייצג ומייעץ לכלל בעלי האינטרסים בהסדר החוב: החברות המנפיקות, נאמנים למחזיקי אגרות חוב ומחזיקי אגרות החוב, בעלי מניות ובעלי שליטה, בנקים, משקיעים, דירקטוריונים ונושאי משרה בכירים, וכן צדדים נוספים. 

 

לאור ניסיונו רב השנים כמשרד מוביל בתחומי שוק ההון, דיני חברות וחדלות פירעון, צבר משרדנו ניסיון משמעותי, מוניטין רב והבנה עמוקה, מנקודת מבטו של כל אחד ואחד מבעלי האינטרסים המעורבים, ביחס לסוגיות המורכבות המתעוררות אגב הליכי ההסדר. מעורבותנו בייצוג מגוון בעלי האינטרסים בקשר עם הסדר החוב מאפשר לנו לאפיין את הצרכים ואת המטרות של הנוגעים בעניין.

 

הניסיון המשמעותי בליבת התחום ובתחומים נוספים המשיקים לו, לצד היכרות משמעותית עם השחקנים הקבועים ובעלי העניין - כמו גם גורמי הרגולציה הרלוונטיים, מאפשרים לנו להעמיד לרשות לקוחותינו סל שלם של פתרונות משפטיים יצירתיים, בכל נקודת זמן וברמת מורכבות משתנה. 

 

בהתאם, מלווים הצוותים המשפטיים את לקוחותיהם בכל נקודת זמן, תוך שהם מעניקים ליווי משפטי-אסטרטגי כולל בתחומי דיני חברות, שוק הון, חדלות פירעון, מיסוי, זכויות עובדים, ממשל תאגידי וליטיגציה – החל מנקודת הזמן הראשונה בה ניתן לזהות את הצורך בהסדר, דרך ליווי ויעוץ לבעלי האינטרסים קודם ובמהלך אסיפות מחזיקי אגרות החוב, דרך ניהול המשא ומתן, וכלה בהליכי הרכבת ההסדר ואישורו. 

 

במצבים הרלוונטיים, מלווים עורכי הדין את הליכי הבקשה לאישור הסדר; מלווים ומייעצים לדירקטוריון באשר לאספקטים המגוונים ובאשר למשמעויות ההליך; מנהלים את המגעים עם הגורמים הרגולטוריים השונים, לרבות רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; ומנסחים את כלל המסמכים והבקשות הנדרשים לצורך השלמת ההסדר, עד לתוצאה המיוחלת – אישור ההסדר.