ליטיגציית דיני עבודה

 

 

עורכי הדין במחלקה צברו ניסיון משמעותי בניהול סכסוכים בתחום משפט העבודה.

 

עורכי הדין במחלקה מייצגים את לקוחותיהם במגוון רחב של סכסוכים בתחום דיני העבודה וביניהם, סכסוכי עובד ומעביד אגב סיום יחסי עבודה, לרבות סכסוכים שעניינם הגבלת תחרות וקניין רוחני; סכסוכים שבמרכזם טענות אפליה והעדר שוויון, לרבות בקשר עם חוק עבודת נשים תשי"ד - 1954; סכסוכים הנוגעים לטענות בדבר העדרם או קיומם של יחסי עובד-מעביד, לרבות סכסוכי קבלנים להכרה בהם כעובדים ולקביעת יחסי עובד-מעביד ועוד.

 

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים במחלקה את לקוחותיהם בכל סוגי ההליכים המשפטיים ובפני כל הערכאות השיפוטיות והטריבונלים השונים, ובכלל זה מייצגים בפני בית הדין לעבודה, בפני הרשויות הממשלתיות השונות ובתי הדין למשמעת, וכן מייצגים בפני טריבונלים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים, דוגמת הליכי בוררות וגישור.

 

בנוסף, מלווה המחלקה מעסיקים ועובדים במסגרת הליכי בירור ותביעות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998, מלווה מעסיקים ועובדים במסגרת הליכי שימוע טרם פיטורים, וכן מייצגת מעסיקים בהליכים מגוונים בפני רשויות רגולטוריות שונות, ובכלל זה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת).

 

לאורך השנים, ייצגה המחלקה את לקוחותיה במגוון סוגיות עקרוניות, והייתה שותפה ליצירת פסקי דין תקדימיים בתחום.