ליווי עסקאות - דיני עבודה

 

 

המחלקה מייצגת חברות גדולות במשק הישראלי, כמו גם תאגידים גדולים מחוץ לישראל, בכל הנוגע למשפט העבודה הישראלי. מיקומה של המחלקה במשרד מסחרי גדול, כמי שמלווה נתח ניכר מן העסקאות היוצאות אל הפועל במסגרתו, מאפשר לה לספק ייעוץ בתחום דיני העבודה בכל הרבדים הנדרשים, החל מייעוץ אסטרטגי בהיבט הארגוני ובתחום משאבי אנוש, תוך יישום ניסיון המחלקה והתאמתו לצרכים הארגוניים, וכלה במתן ייעוץ נקודתי בתחום משפט העבודה.

 

במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את בדיקות הנאותות;משתתפים במשאים ובמתנים לגיבוש העיסקה ומסייעים בניסוח פרקי ההסכם שעניינם המשאב האנושי; מלווים ומייעצים בקשר עם עריכת הסכמי העסקה או העברת עובדים, עריכת הסכמי העסקה עתידיים ועריכת הסכמי פרישה של עובדים, ובכלל זה עובדים בכירים; וכן מעניקים ליווי וייעוץ בקשר עם החובות השונות החלות על הארגון אגב העסקה או השינוי המבני, שעה שמדובר בחברה ציבורית או שעה שמדובר במקום עבודה מאורגן.