תשתיות

 

 

משרדנו מלווה נתח ניכר של פרויקטי תשתית מהגדולים במדינה, ובכלל זה פרויקטים ומיזמי תשתית בתחומי אנרגיה, תחבורה, פיתוח ומים.

הצוותים המשפטיים מעניקים ליווי וייעוץ מקיף בכל השלבים בקשר עם הוצאת מיזם התשתית אל הפועל - החל מליווי ההליך המכרזי, עובר דרך ייעוץ וליווי מול הרגולטור, ייעוץ וליווי הליך המימון, עריכת כלל ההסכמים הנוגעים לפרויקט, וכלה בליווי שוטף בשלב הביצוע. אנו מעניקים ייעוץ בכל נקודת זמן, תוך סיוע לעוסקים בתחום בקידום הפרויקטים ובקבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבורם.

 

אנו מספקים ללקוחותינו, ביניהם תאגידים ממשלתיים, חברות פרטיות וציבוריות, לרבות חברות בינלאומיות, סל שירותים מקיף הכולל טיפול באספקטים כלכליים, מימוניים ותפעוליים, ובכלל זה השגת ההיתרים, הזיכיונות, הרישיונות והאישורים הנדרשים לשם הקמה ותפעול של מיזמים, ייעוץ בהליך הכנת ההצעה, וניהול משאים ומתנים עם הצדדים האחרים המעורבים במיזם.

 

משרדנו צבר ניסיון משמעותי בליווי פיננסי ובניהול עסקאות מימון בקשר עם תשתיות למיזמים, כגון (PPP (Private Public Partnership ומערכות (PFI (Private Finance Initiative, לרבות ייעוץ וליווי במשא ומתן לגבי הסדרי הלוואות לזמן ארוך ולגבי הסדרי מימון לתקופות ביניים. עורכי הדין מלווים מקרוב בעסקאות מימון רחבות היקף, בישראל ומחוצה לה, תוך יצירת מכשירים פיננסים מורכבים. 

 

משרדנו נהנה ממוניטין משמעותי בליווי וקידום פרויקטי תשתית בתחום האנרגיה, וביניהם הקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל, תשתיות חלוקה של גז טבעי, עסקאות לרכישה והולכה של גז טבעי, הקמת מתקנים לאנרגיה סולארית, ליווי הליכים מכרזיים בתחום תשתיות האנרגיה ועוד.

בנוסף, היה משדרנו מעורב בליווי גופים שונים בתחום תשתיות המים בארץ ובחו"ל, לרבות בקשר עם מתקני התפלה.

 

כמו כן, משרדנו בעל מומחיות ייחודית בליווי פרויקטים תחבורתיים. לאור הקצאת התקציבים המשמעותית של השנים האחרונות על ידי משרדי האוצר והתחבורה לפיתוחם של פרויקטים תחבורתיים, מקודמים בשנים האחרונות פרויקטים רחבי היקף, בכל רחבי הארץ. משרדנו מלווה שורה ארוכה מהם, בין היתר לאור ניסיונו המשמעותי בליווי פרויקטים תחבורתיים מהגדולים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות, ובכלל זה ליווי תכנון וביצוע של פרויקטים  תחבורתיים מורכבים המבוצעים בתווך עירוני צפוף.

 

עורכי הדין פועלים באופן סינרגטי עם  מחלקות המשרד השונות, וכפועל יוצא מעניקים ייעוץ מקיף באשר להיבטי מימון, רגולציה, חוזים, נדל"ן ותכנון ובניה.