אנרגיה ותשתיות

 

 

תחום אנרגיה ותשתיות הינו מן התחומים המרכזיים והמשמעותיים בפעילות משרדנו. עורכי הדין הפועלים בתחום נחשבים לחלוצים בהענקת שירותים משפטיים נרחבים בתחום האנרגיה והתשתיות בישראל בכלל, ובתחום החשמל, הגז הטבעי והתחבורה בפרט. היקפי הייעוץ והליווי אותם אנו מעניקים בתחום זה נמצאים בצמיחה מתמדת וכיום, מלווים עורכי הדין במשרד נתח ניכר מן הפרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות במדינת ישראל, לרבות פרויקטים ומיזמי תשתית בתחומי אנרגיה, תחבורה, פיתוח ומים.