פרו - בונו

משרדנו רואה בפעילות הפרו– בונו ("למען הטוב" – בתרגום חופשי), שליחות חברתית. 

לפי תפיסתנו, הענקת שירותים משפטיים לארגונים וליחידים אשר ידם אינה משגת קבלת ייעוץ משפטי איכותי וראוי, הינה חלק אינטגראלי ממורשת משרדנו והיא נר לרגלי הצוותים המשפטיים. 

פעילות הפרו-בונו במשרדנו מוקדשת לשיפור פני הקהילה וקידום נושאים בעלי חשיבות חברתית, והיא חולשת על תחומי פעילות ותחומי משפט רבים. שירותי הפרו-בונו ניתנים לאוכלוסיות וגופים מגוונים, ובמסגרתם ניתן מענה מקיף לקשת של מקרים תוך התמקדות בסוגיות עקרוניות.

לקוחות הפרו-בונו זוכים לאיכות שירות זהה לה זוכים יתר לקוחות המשרד – זו אשר זיכתה את גולדפרב זליגמן במוניטין הרב המיוחס לפירמה, בגין מקצועיותה והמצוינות המשפטית של אנשיה.

במסגרת פעילות הפרו-בונו אנו עומדים בקשר רציף עם גופים המתמחים בנושאי זכויות אדם וצדק חברתי, וביניהם האגודה לזכויות האזרח, הקליניקה לסיוע משפטי באוניברסיטת תל אביב ותכנית 'שכר מצווה' בלשכת עורכי הדין. ארגונים אלה ואחרים הם המפנים אלינו חלק מהסוגיות והתיקים המשפטיים להמשך טיפול התנדבותי, ולעיתים הליווי והייעוץ נעשים בשיתוף פעולה עם נציגי אותם גופים. 

נוסף על הטיפול המשפטי במסגרת תכנית הפרו-בונו, קיימת במשרד מסורת ארוכה של מעורבות קהילתית הבאה לידי ביטוי, נוסף על תרומות כספיות, בפעילות התנדבותית בקרב אוכלוסיות מוחלשות. כך למשל, הסגל משפטי – מתמחים, עורכי דין ושותפים, מעבירים שיעורים, סיורים והרצאות מקצועיות לתלמידים ולסטודנטים במוסדות חינוך והשכלה, לרבות במסגרת פרויקט 'הלב', ומפגשי 'שיעור אחר'. הפעילות נערכת באופן שוטף, במספר כיתות בכל שנה. שיאה של הפעילות במשפט מבוים המתקיים בשיתוף הורי התלמידים ומוריהם. 

כמו כן, משרדנו לוקח חלק, מזה מספר שנים, ב'יום מעשים טובים' בו מעורבים כלל אנשי המשרד – צוות מנהלי ומשפטי כאחד במספר רב של מוקדי פעילות למען הקהילהאנו שואפים לשלב בפעילות הפרו - בונו מספר גדול ככל הניתן של עובדים הנמנים עם הסגל המשפטי ועם הסגל המנהלי של המשרד. בתחום הייצוג והייעוץ המשפטי נוטלים חלק כ - 80 אנשי סגל משפטי (שותפים, עורכי דין ומתמחים), בהשקעה של כ - 1,000 שעות עבודה בשנה.