עורכי דין

תמר לוז

תמר לוז

שותפה

מחלקת חברות ושוק הון

עו"ד לוז הינה שותפה וסגן ראש מחלקת חברות ושוק הון. 

עו"ד לוז מתמחה בדיני חברות וניירות ערך, ובכלל זה מלווה עו"ד לוז חברות צבוריות ופרטיות בגיוסי הון וחוב, הן בהנפקות צבוריות והן בהנפקות פרטיות, עסקאות מימון, עסקאות מיזוגים ורכישות, עסקאות העברות שליטה ופעילות, הצעות רכש, שינויי מבנה ורה-ארגון בקבוצות. 

בנוסף, עו"ד לוז מלווה באופן שוטף חברות צבוריות ופרטיות, שלהן פעילות במגוון תחומים, בארץ ובחו"ל, ומעניקה להן יעוץ וחוות דעת בנושאים מסחריים, לרבות בתחומים של ממשל תאגידי, דיני חוזים, דיני חברות ודיני ניירות ערך, וכן מלווה אותן בעריכת תוכניות אכיפה פנימית.  

השכלה

.LL.M (התמחות בנייירות ערך ורגולציה פינסית), Georgetown, וושינגטון די.סי. ארה"ב, 2002

.LL.B, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1995 

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 2003