עורכי דין

רנון גורטנשטיין

רנון גורטנשטיין

עורך דין

מחלקת מיסים

השכלה

.LL.B, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2013