עורכי דין

רועי פדל

רועי פדל

שותף

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד פדל מתמחה בניהול תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות במגוון תחומים, לרבות תחום ניירות הערך, הביטוח והצרכנות, והוא מיומן בייצוג משותף של מספר נתבעים באותו הליך.

עו"ד פדל צבר מומחיות בניהול הליכי ליטיגציה מסחרית מורכבים, ובכללם בינלאומיים, במגוון תחומים, ובהם ניירות הערך, סכסוכים בין בעלי מניות, תביעות נגד נושאי משרה, וכן הליכים מנהליים שונים. במישור הבינלאומי, עו"ד פדל הוא בעל מומחיות בייצוג תובעים ונתבעים זרים אשר נקטו או שננקטו נגדם הליכים משפטיים בישראל, בדגש על סוגיות של סמכות בינלאומית.

עו״ד פדל מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות והטריבונלים, לרבות בבוררויות ובהליכי גישור. כמו כן, הוא עוסק במתן ייעוץ שוטף וליווי אסטרטגי ומשפטי, לרבות בניסיונות להסדרת סכסוכים טרם הגעתם לערכאות.

עם לקוחותיו של עו"ד פדל נמנים יחידים וחברות פרטיות וציבוריות, בינלאומיות ומקומיות, הפועלות (בין היתר) בתחומי שוק ההון, הביטוח והקמעונאות.

השכלה

.LL.M (בהצטיינות), משפט פיננסי, המכללה למנהל, ראשון לציון, 2013

.LL.B (בהצטיינות), המכללה למנהל, ראשון לציון, 2008 

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2009

 פרסומים

רועי פדל "אחריותם של שני אדונים - מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לבין עורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות". המשפט כג תשע"ז, 297-263.