עורכי דין

קארין סיני

קארין סיני

עורכת דין

מחלקת חברות וטכנולוגיה

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 2015

.B.A, ניהול, אוניברסיטת תל אביב, 2015

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2016