עורכי דין

נמרוד פראוור

נמרוד פראוור

שותף

מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות

עו"ד פראוור הינו שותף במחלקת הגבלים עסקיים ותחרות במשרדנו.

עו"ד פראוור מתמחה בדיני הגבלים עסקיים ורגולציית תחרות, והינו בעל ניסיון משמעותי בתחום. הוא מלווה דרך קבע חברות מקומיות ובינלאומיות, ומייעץ להן בקשר עם סוגיות הגבליות אגב עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות. עו"ד פראוור צבר מומחיות ייחודית בביצוע בחינה רב לאומית של הודעות מיזוג, והוא מייצג את לקוחותיו בפני רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין להגבלים עסקיים.

עו"ד פראוור מייצג לקוחות ישראלים ובינלאומיים בכל הנוגע לדיני הגבלים עסקיים ותחרות הייחודיים למשק הישראלי, לרבות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") והחוק לקידום התחרות בתחום המזון, התשע"ד-2014 ("חוק המזון"). כמו כן, ליווה את חקיקת החוק לקידום התחרות בענף המזון החל משלביו הראשונים כהצעת חוק, דרך השלמת החקיקה והטמעתה בחברות וארגונים שונים ועד ליישום השוטף של החוק. היכרותו המעמיקה עם החקיקה בנושא, הקנתה לעו"ד פראוור ידע ייחודי ומומחיות בנוגע לחקיקה מיוחדת זו.

עם לקוחותיו של עו"ד פראוור נמנות חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות ממגוון רחב של תחומים, לרבות בנקאות, תחבורה, תקשורת, קמעונאות, ועוד, להן הוא מעניק ייעוץ משפטי מקצועי בשלל סוגיות הגבליות ותחרותיות.

השכלה

.LL.B, האוניברסיטה העברית, 2011

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2012