עורכי דין

לימור קסלר - דוידור

לימור קסלר - דוידור

עורכת דין בכירה

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד קסלר - דוידור הינה עורכת דין בכירה במחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות.

עו"ד קסלר - דוידור מתמחה בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים, ובכלל זה מייצגת חברות זרות וישראליות בליטיגציה מסחרית, ובהליכי בוררות וגישור. 

עו"ד קסלר - דוידור מתמחה במחלוקות בדיני חוזים, לרבות הסכמי יצרן, הסכמי שיווק והפצה, הסכמי השקעה והסכמי העברת טכנולוגיה. לצד אלו, עו"ד קסלר-דוידור מתמחה בליטיגציה תאגידית הכרוכה בהגנה על דירקטורים ונושאי משרה, ובליטיגציה תאגידית הקשורה לחברות ולעסקאות בניירות ערך, לרבות הליכים משפטיים הנדרשים בקשר למיזוגים, לאישור חלוקה ולשינוי תנאי אגרות חוב ואופציות.

לצד אלו, מנהלת עו"ד קסלר - דוידור הליכי פירוק מרצון והליכי כינוס נכסים להבטחת נושים.

השכלה

.LL.B (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה, 1998

.B.A, כלכלה, אוניברסיטת חיפה, 1998 

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1999