עורכי דין

חגית בלייברג

חגית בלייברג

שותפה

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד בלייברג עומדת בראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות, והיא חברת הועדה האקזקוטיבית של המשרד.

עו"ד בלייברג בעלת ניסיון רב ומומחיות בניהול סכסוכים מסחריים מורכבים, ובכלל זה צברה מומחיות ייחודית בתחום הליטיגציה התאגידית וליטיגציית ניירות ערך, לרבות סכסוכי בעלי מניות, בתחום ליטיגציית האינטרנט ובתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות. עו"ד בלייברג מובילה מגוון הליכי ליטיגציה מורכבים בכל הערכאות ובכל הטריבונלים, כמו גם מייצגת את לקוחותיה במסגרת הליכי בוררות והליכי גישור סבוכים. לעו"ד בלייברג ניסיון עשיר בביצוע הסדרי בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב ונושים בחברות והיא מרבה ללוות הליכי חדלות פירעון, ובכלל זה הליכי פירוק, כינוס נכסים והקפאת הליכים.

עו"ד בלייברג נחשבת מומחית בתחום ליטיגציית האינטרנט. במסגרת זו, מייצגת עו"ד בלייברג מנועי חיפוש ותאגידים גדולים הפועלים בתחום הטכנולוגיה והאינטרנט במסגרת הליכי ליטיגציה וסכסוכים מסחריים מגוונים, ולה היכרות ובקיאות מעמיקה עם החקיקה והפסיקה הזרה בתחום אליהם מתייחסים בתי המשפט בישראל בקבלת החלטותיהם.

עו"ד בלייברג צברה מוניטין משמעותי בייצוג תאגידים, בעלי מניות ונושאי משרה מהמובילים בישראל, הפועלים בתחומי עיסוק שונים, בהליכים הקשורים עם תביעות נגזרות. כן היא מייצגת תאגידים ונושאי משרה ישראלים וזרים הנתבעים בתובענות ייצוגיות שעניינן דיני חברות וניירות ערך, דיני ביטוח, דיני הגנת הצרכן, דיני הגבלים עסקיים, איסור הפליה ועוד. ניסיונה רב השנים בתחום עומד לרשות לקוחותיה במסגרת הליך הבקשה לאישור התובענה הייצוגית וככל הנדרש בתובענה הייצוגית עצמה ובניסיונות לפתרון הסכסוך במטרה להקטין חשיפת התאגיד לנזק, פיננסי וציבורי כאחד.

עם לקוחותיה של עו"ד בלייברג נמנות חברות פרטיות וחברות ציבוריות, מקומיות ורב לאומיות, הפועלות בתחומי תקשורת וטלקומוניקציה, טכנולוגיה, בנקאות, קמעונאות, אינטרנט ועוד; וכן היא מייצגת דירקטורים, נושאי משרה בכירים ובעלי מניות בחברות אלו.

עו"ד בלייברג צברה מוניטין משמעותי כבוררת וכמגשרת בסכסוכים עסקיים סבוכים בסכומים ניכרים. בעברה, שימשה יו"ר ועדת הבוררות של לשכת עורכי הדין וכן שימשה הרכזת האקדמית של המוסד לבוררות שבלשכת עורכי הדין. כיום, משמשת עו"ד בלייברג יו"ר (משותף) של ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות בלשכת עורכי הדין.

לצד עיסוקיה המקצועיים, משמשת עו"ד בלייברג מרצה במסגרות אקדמיות ובפורומים מקצועיים, ובכלל זה משמשת מרצה מטעם לשכת עורכי הדין בתחומים שבמומחיותה וביניהם, סדר דין אזרחי, דיני חוזים, ליטיגציה מסחרית, הסדרי חוב, בוררות ואכיפת פסקי חוץ ועוד.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 1993

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1994